LET ME INSPIRE YOU ALONG THE WAY

Here you’ll find articles covering a wide range of topics

Develop at Your Own Pace, On Your Own Terms

All articles on this site are written by me personally. Therefore, they reflect my values and perspectives. Sometimes you may not agree, and that’s perfectly okay. I’m always open to discussion, so don’t hesitate to reach out via any of my social channels.

Newsletter

Pure value that you can use to grow

nå dina mål, målsättning, drömmar, målsättningar

Så når du dina mål: Låt resan vara syftet

Att nå ditt mål kommer inte att göra dig lycklig. Att nå och uppfylla dina mål kommer ge dig anledning att fira och du kommer att bli glad och känna dig lycklig. Men bara för en kort stund innan nästa mål sätts. Läs vidare för att förstå hur du kan göra för att få bestående lycka.

Läs mer »